Ljudisolerande golv | Bygg ett rum i rummet

Det kan finnas många anledningar till att man vill öka ett rums ljudisolerande egenskaper. Bor man i ett lyhört hus kan ljud från grannarnas TV-tittande eller högljudda diskussioner gå en på nerverna, eller så håller man själv på med någon ljudalstrande aktivitet som man av hänsyn till grannarna vill dämpa; det kan vara att man spelar något musikinstrument eller att man tycker om att lyssna på radio på hög volym. Oavsett vilket kan det vara bra att veta vad som krävs för att ljudisolera ett rum på bästa sätt. Det är inte så lätt som man kan tro, eftersom ljud sprids på olika sätt.

”Ljud som fortplantar sig genom byggnadens konstruktion brukar vara de som upplevs som jobbigast, och det är tyvärr också den typ av ljud som är svårast att bli av med”

I en byggnad sprids ljud huvudsakligen på två sätt; genom luften eller genom byggnadens konstruktion. Exempel på det förstnämnda är till exempel ljud från bilarna på gatan, grannarnas röster och så vidare. Exempel på det sistnämnda kan vara en tvättmaskin några våningar ner eller basen från grannens stereo som tydligt hörs, eller snarare känns, i din lägenhet. De sistnämnda ljuden brukar vara de som upplevs som jobbigast, och det är tyvärr också den typ av ljud som är svårast att bli av med. Att lägga ett ljudisolerande golv, och utifrån det bygga ett ”rum i rummet” är dock en lösning som kan fungera mycket bra.

Ett rum utan kontakt med resten av byggnaden

Ett rum i rummet är ett rum som byggs på ett golv som saknar kontakt med byggnadens bärande konstruktion, och därmed inte tar upp vibrationer. Ett sådant rum kan fås mycket tyst, och hindra ljud både från att tränga in och slippa ut. Denna typ av lösning är mycket vanlig i professionella musikstudior, där ju ljudisolering är en mycket viktig aspekt. Det finns många lösningar på hur man bygger ett flytande golv, men vanligen använder man någon typ av specialkonstruerat isoleringsmaterial som fungerar som buffert mellan det befintliga golvet och det nya. Sand eller grus förekommer också som isoleringsmaterial. Det är viktigt att golvet inte bara skiljs från det underliggande golvet, utan också från väggarna.

På det nya flytande golvet byggs sedan nya väggar, som isoleras från de befintliga väggarna, inte bara med isoleringsmaterial, utan även med en luftspalt. Det är nämligen så att isoleringsmassa dämpar ljud med låga frekvenser, medan en luftspalt tar hand om de högre frekvenserna. Slutligen byggs ett nytt innertak enligt samma principer.

Ventilationen kan vara knepig att få till

Ventilationen brukar vara den svagaste länken i ett sådant här system. Ventilation måste ju finnas för att man ska kunna andas i rummet, men samtidigt innebär det ju en öppning rakt in i rummet där ljud lätt kan färdas. En vanlig lösning är att bygga en labyrintliknande konstruktion som kläs med ljudabsorberande material. Vid behov kan ventilationen även förses med ljuddämpare.

Kräver noggrannhet och planering

Att bygga ett flytande golv och ett rum i rummet är som synes komplicerat, och fordrar att man verkligen läser på om akustik och olika materials förmåga att leda och isolera ljud. Vill man bygga ett ljudtätt rum kan man inte slarva utan vara noggrann med minsta detalj. Är du intresserad av hur ett ljudisolerat golv skulle kunna läggas hemma hos dig så är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer gärna och tar en titt och hjälper dig att ta fram en lösning utifrån dina behov och din bostads förutsättningar. Vår filosofi är att allt är möjligt om man är noggrann och går metodiskt och vetenskapligt till väga.

Garanterat bra resultat!
2 Mar 2019