Golvbranschens golvgaranti - För din trygghet

Det finns ett bra sätt att säkerställa ett högkvalitativt jobb vid det senare: att se om företaget i fråga är anslutet till Golvbranschen och där man som konsument då kan luta sig mot Golvbranschens Golvgaranti.

Att lägga in ett nytt golv innebär en stor förändring i vilket rum som helst. Golvet är - vare sig man vill eller inte - alltid i fokus; detta då det täcker hela ytan i rummet. Genom att lägga in ett nytt golv så får hela bostaden ett lyft. Men: det måste göras på rätt sätt - oavsett om det sker av dig som privatperson eller av ett professionellt företag. 

Golvbranschens golvgaranti - Riktlinjer som måste följas

Golvbranschens golvgaranti innebär ett skydd och en trygghet för konsumenter. Detta förutsatt att de anlitat ett företag som är anslutet till GBR (Golvbranschen) - något som långt ifrån alla golvläggare är. För att bli medlem i Golvbranschen så krävs det nämligen dels att man har en ordnad ekonomi, dels att man har en flerårig erfarenhet och dels så krävs även en rekommendation från andra företag. Först då kan man godkännas som medlem i GBR. Det gör att mindre erfarna företag och oseriösa sådana sorteras ut och att man som kund kan göra ett lättare val.

Som ansluten till Golvbranschen så måste man också följa vissa riktlinjer vid golvläggning. Speciella riktlinjer som gäller bland annat slipning, lackering, lutbehandling, oljning samt periodiskt underhåll av trägolv. Dessa riktlinjer är framtagna genom samlad erfarenhet inom branschen där produkters olika egenskaper beskrivs, där tekniska fakta finns samlade samt där tydlig information ges angående exempelvis lutbehandlingar, oljning, lackering och slipning: allt för bättre jobb och för kundernas större trygghet.

De tydliga riktlinjerna i kombination med materialleverantörens utförandeinstruktioner gör att företag anslutna till Golvbranschen kan garantera högkvalitativa arbeten.

Garantin omfattar även beslut från ARN

Golvbranschens Golvgaranti innebär att man som kund får följande punkter som en trygghet om någonting skulle gå fel - trots att riktlinjerna från branschen följts.

  • En kostnadsfri ettårig utförandegaranti som omfattar både installations- och materialfel.

  • Ett anslutet golvföretag är skyldiga att rätta sig efter beslut fattade av ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) som rör företaget gällande varor och tjänster. Det minimerar risken för tvister.

  • Golvbranschen erhåller rättelse om kunden - inom tre månader - inte erhållit rättelse i enlighet med beslut från ARN. Detta genom ersättning eller genom att arbetet korrigeras av ett annat - till Golvbranschen anslutet - företag. Det gäller inte om andra fonder eller försäkringar kan trygga konsumentens rätt.

Krav enligt AMA följs

En ytterligare trygghet för dig som konsument vid läggning av olika trägolv är att kraven från AMA följs. Vi har sedan mitten av 80-talet haft krav på rätt relativ luftfuktighet för trägolv. Detta enligt tekniska anvisningar från trägolvstillverkare samt genom Tekniska Råd från Golvbranschens Riksorganisation.

Det innebär - förenklat - att luftfuktigheten ska hållas mellan 30-60 % vid läggning av trägolv. Understiger den relativa luftfuktigheten 30% så kan fler springor och ett större mellanrum mellan parkettbräder uppkomma. Vid en relativ luftfuktighet som överstiger 60% så kan materialets form komma att ändras. Följer man AMA:s krav så sker färre misstag och det ger säkrare arbeten ute hos kunder.

Garanterat bra resultat!
30 Jul 2020