Flytande golv | Så fungerar det

Flytande golv ger träet svängrum

Trä är ett levande material och vid golvläggning så måste man ha det i åtanke. En bräda kan flytta sig flera millimeter i sidled och det innebär att golvet, som en följd av denna rörelse, kan spricka eller få bubblor. Ett flytande golv - korrekt lagt - har rörelsefogar vid väggarna och det ger golvet ett svängrum som minimerar risken för framtida skador. Mer om flytande golv senare dock. Först ska vi titta närmare på inomhusklimatet vid golvläggning och hur det kan komma att påverka.

Lufttemperaturen kan påverka vid läggning och detsamma gäller för den relativa luftfuktigheten. Rekommenderat är att man följer de krav som satts upp av AMA och att man då aldrig ska lägga golv i rum vars luftfuktighet understiger 30% eller överstiger 60%. Detta för att slippa se att fler springor och större mellanrum mellan bräderna uppkommer. Likaså förhindrar man att materialet form ändras. Inomhusklimatet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid golvläggning - oavsett vilket golv det handlar om.

Så fungerar ett flytande golv

Här ska vi titta närmare på ett flytande golv och förklara ett sådant lite närmare. Som vi sa ovan: ett flytande golv har rörelsefogar vid väggarna och det gör att golvet i fråga kan “flyta” fritt i rummet; utan någon risk för sprickor, bubblor och andra skador. Grundprincipen då man talar om ett flytande golv är att det limmas. Ett golv som spikas eller skruvas kommer att påverkas av luftfuktigheten i rummet och antingen krympa - med större mellanrum mellan bräderna som följd - eller svälla. Det sker hela tiden.

Ett flytande golv däremot påverkas inte på samma sätt. Där sker krympningen och svällningen vid väggarna snarare än ute i rummet. Genom att man lämnar ett mellanrum på ungefär 10 mm mellan golv och vägg så kan också träet röra sig utan att det tar någon skada. Mellanrummet i sin tur går utmärkt att dölja med lite bredare socklar.

Flytande golv är vanligt vid renoveringar

Vi ska även tillägga att ett flytande golv inte per se behöver limmas. I definitionen av vad som är ett flytande golv räknas även golv där man klickar i varje bräda i nästa och lämnar samma rörelsefog vid väggen.

flytande golv

Ett flytande golv går att få i allt från furu, laminat, fanér och parkett och det går att lägga på de flesta underlag - betong (väl uttorkad sådan), skivmaterial och på ett befintligt golv. Det är golv som är lättare att lägga och som därför passar utmärkt vid renoveringar där man vill nå en snabb - och snygg - förändring. Ett flytande golv är ett bra val som håller länge - förutsatt att det läggs noggrant och korrekt.

Kontakta oss - din golvläggare i Stockholm - om du behöver hjälp med att lägga flytande golv.

Garanterat bra resultat!
20 Jun 2018