Byta dörrfoder och lister

Att byta dörrfoder är inte särskilt svårt men det kräver tid och noggrannhet. Det är lättast att byta lister i samband med att man ändå skall tapetsera- eller måla om eftersom det lätt kan bli skador på väggen när man tar bort listen. I de fall man ändå skall renovera väggarna runt är det bäst att först ta bort listen, sedan tapetsera eller måla och slutligen sätta dit ett nytt foder och list.

Ta bort den gamla listen

Nedan redogör vi för ett skonsamt sätt att ta bort lister och foder. Du kan använda det här tillvägagångssättet om du vill spara listen.

 • Använd en ny spackelspade och stick in den mellan väggen och listen. Försök hitta ett ställe där det inte syns så mycket om det blir en skada på väggen eller listen.

 • Ta ett verktyg som exempelvis kniv, skruvmejsel eller bräckjärn och stoppa det bakom spackelspaden. Bänd försiktigt bort listen från väggen.

 • Hitta var spikarna eller dyckerts sitter och bänd där.

 • Bänd lite i taget på varje spik så att du får ut spikarna jämt. Tillslut behöver du inte använda spackelspaden och listen går enkelt att få loss.

Köp och såga till nya dörrfoder

Det första du behöver göra är att köpa nytt dörrfoder. Många gånger så går det att köpa färdiga dörrfoder set som är målade och klara att kapa och sätta upp. Om du vill ha fodren i en annan färg eller köper omålade lister så är rekommendationen att måla dessa två gånger innan du sätter upp dem. Du kan även köpa dyckert som är målade i vitt. Dyckert är den tunna spik som används när man sätter upp lister och foder.

När det kommer till hörnen kan du göra på tre sätt. Antingen kan du kapa fodren rakt av, använda foderklossar elle gersåga 45° i hörnen. Vad du väljer beror på vilken typ av stil som du vill ha och vad som passar med resten av huset. Har huset en äldre stil så kan det passa med foderklossar. Det kan även vara fint med allmogefoder. Allmogefoder måste man gersåga för att det skall bli snyggt. Rak kapning ser bäst ut i mer moderna hem. Gersågning funkar i princip överallt.

Montera dörrfoder

 • Såga till den mängden dörrfoder du behöver så att de blir cirka 10 cm längre än dörrkarmens mått.

 • Ställ en list mot golvet och se till så att listen ligger jämnt med dörrkarmen. Ta en spillbit lägg den 5–10 mm av ovanför karmens överstycke. Gör ett streck på sidan av det lodräta fodret var kapningen ska ske.

 • Vill du ha foderklossar så sätter du dit dessa först med hjälp av spillbitar. Sätt sedan fodret jämte klossarna och markera kapningen.

 • Såga av den vågräta listen med en gersåg och se till att du sågar på rätt sida om det markerade strecket. Lägg fodret mot karmen och använd en gersågad spillbit som hjälp för att se att längden är rätt. Gör likadant med den lodräta listen.

 • Ställ den lodräta listen mot golvet och se till så att avståndet mellan karmens innerkant och listen blir det mått som lagts till vid sågningen, det vill säga 5-10 mm. Sätt fast listen i dörrkarmen med en dykert i mitten av listen och en längst ner.

 • Såga till listen som skall sitta på dörrkarmens ovansida.

 • Placera listen som skall sitta över dörren mot dörrkarmens ovansida och markera var det skall sågas. Lägg till 5-10 cm på längden.

 • Kapa listen vid markeringen. Kontrollera att längden är bra.

 • Lägg ett tunt lager trälim på det hörnet som skall sättas fast först.

 • Se till att den vågräta och den lodräta delen går fint ihop i hörnet och fixera sedan den vågräta delen med en dyckert i mitten. Sätt sedan dyckerts i alla hörn.

 • Gör likadant på andra sidan.

 • Avsluta med att spika fast listerna i karmen och i väggen med ett avstånd på cirka 60 cm. I vissa fall så är dörrkarmen inte helt rak eller så kan träet röra lite på sig. DÅ kan du applicera mjukfog för att få det att stämma bättre.

Lycka till!

Garanterat bra resultat!
20 Apr 2022